Hjertestarter

 

Nyborg Rejser har hjertestarter i alle turistbusser

For at øge trygheden for vores gæster, har vi hjertestartere i alle vores turistbusser. Og samtlige tristchauffører er uddannet i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter, hvis en person skulle falde om med hjertestop i bussen.

Chancen for overlevelse falder med ca. 10 procent for hvert minut, der går, fra hjertestoppet indtræffer, til genoplivning påbegyndes.

Hjerte-lunge-redning – kunstigt åndedræt og hjertemassage kan forlænge tiden, hvor det er muligt at genoplive ved hjælp af en hjertestarter.

Overlevelsen er op til 30 procent højere i de tilfælde, hvor behandlingen er iværksat inden for 5 minutter efter hjertestoppet er indtruffet.

Hurtig hjælp kan betyde forskel på liv og død, når en person får pludselig uventet hjertestop.