OM NYBORG REJSER

busbillede - Om Nyborg Rejser

Nyborg Rejser er et privatejet selskab grundlagt af Peter Kr. Kristensen i 1948.
Nyborg Rejser driver omfattende busvirksomhed i ind- og udland samt rejsebureauvirksomhed.

Nyborg Rejser henvender sig til erhvervsvirksomheder, brancheforeninger, sammenslutninger, institutioner og offentlige instanser samt private. Herunder kan nævnes transport i forbindelse med konference og kongres.

Nyborg Rejser bygger på høj kvalitet til konkurrence dygtige priser. Nyborg Rejser modtog som en af de første inden for persontransport i oktober 1994 et ISO-9001 som bevis på international kvalitets-niveau. Opnåelse af dette certifikat sikrer vore kunder en ensartet og altid opdateret kvalitet. Vi arbejder altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed.

bureauveritaslogo1

Nyborg Rejser har rutinerede, veluddannede chauffører, der er i stand til at indfri vore kunders forventninger, således at kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed til enhver tid opfyldes. Nyborg Rejser er medlem af:

Danmarks Rejseburau Forening       Rejsegarantifonden                     DanskeBusvognmænd

Vi beskytter dine oplysninger

Den 25. maj 2018 træder ny lovgivning om beskyttelse af persondata, GDPR, i kraft. Det er meget vigtigt for os at værne om dine personoplysninger og behandle dem ordentligt.

I vores politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger kan du se, hvordan vi behandler og anvender dine personoplysninger i henhold til EU's persondataforordning (GDPR).

Persondatapolitik for Nyborg Rejser A/S

Politik for behandling og beskyttelse af personoplysninger

Databeskyttelsespolitikken gælder for Nyborg Rejser A/S (virksomheden).

Politikken skal hjælpe til at sikre og dokumentere, at virksomheden beskytter sine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger. Politikken bidrager desuden til, at virksomheden oplyser om behandlingen og brugen af de registrerede personoplysninger.

Politikken gennemgås hvert år.

Fortegnelse over behandlingen af personoplysninger

Virksomheden behandler personoplysninger om:

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører

Virksomheden har udarbejdet en fortegnelse over behandlingen af personoplysninger. Fortegnelsen giver overblik over de behandlinger, som virksomheden er ansvarlig for.

Personoplysningerne er en forudsætning for, at Virksomheden kan indgå ansættelses-, kunde- og leverandør kontrakter/aftaler.

Behandlingens formål og lovlighed

Personoplysningerne behandles og arkiveres i forbindelse med:

 • Personaleadministration, herunder rekruttering, ansættelse, fratrædelse og udbetaling af løn
 • Stamdata for kunder samt ordrer og salg
 • Stamdata for leverandører samt rekvisitioner og køb
 • Kontrakter

Behandlingen er lovlig i medfør af hjemmel som angivet i fortegnelse.

Virksomheden benytter ikke personoplysningerne til andre formål end de listede. Virksomheden indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Opbevaring og sletning

Virksomheden har indført følgende overordnede retningslinjer for opbevaring og sletning af personoplysninger:

 • Personoplysninger opbevares i fysiske mapper.
 • Personoplysninger opbevares i it-systemer og på serverdrev.
 • Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.
 • Personoplysninger for medarbejdere slettes fem år efter endt ansættelse, og personoplysninger om ansøgere slettes efter seks måneder.

Datasikkerhed

Virksomheden har ud fra en risikovurdering gennemført følgende sikkerheds-foranstaltninger for beskyttelse af personoplysninger:

 • Kun medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for adgang til de registrerede personoplysninger, har adgang hertil enten fysisk eller gennem it-systemer med rettighedsstyring.
 • Alle computere har adgangskode, og medarbejderne må ikke overlade deres adgangskoder til andre.
 • Computere skal have installeret firewall og antivirusprogram, der løbende opdateres.
 • Personoplysninger slettes på forsvarlig vis ved udfasning og reparation af it-udstyr.
 • USB-nøgler, eksterne harddiske mv. med personoplysninger skal opbevares i aflåst skuffe eller skab.
 • Fysiske mapper er placeret på aflåst kontor eller i aflåste skabe.
 • Personoplysninger i fysiske mapper slettes ved makulering.
 • Alle medarbejdere har modtaget instruktion i, hvad de må gøre med personoplysninger samt, hvordan personoplysninger skal beskyttes.

Videregivelse

Personoplysninger om medarbejdere kan blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT og pensionsselskaber.

Databehandlere

Virksomheden benytter udelukkende databehandlere, såfremt databehandlerne stiller de fornødne garantier for, at de vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til opfyldelse af persondatarettens krav. Alle databehandlere underskriver en databehandleraftale forinden behandlingen iværksættes.

Rettigheder                                                          

Virksomheden varetager den registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt, tilbagetrækning af samtykke, berigtigelse og sletning og orienterer de registrerede om virksomhedens behandlinger af personoplysninger. Registrerede har ligeledes ret til at klage til Datatilsynet.

Brud på persondatasikkerheden

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, anmelder virksomheden hurtigst muligt og inden 72 timer bruddet til Datatilsynet. I anmeldelsen beskrives bruddet, hvilke grupper af personer, det vedrører og, hvilke konsekvenser bruddet kan få for disse personer samt, hvordan Virksomheden har eller vil afhjælpe bruddet. I tilfælde, hvor bruddet indebærer en høj risiko for de personer, om hvem Virksomheden behandler personoplysninger, vil Virksomheden endvidere underrette disse. Virksomhedens dokumenterer alle brud på persondatasikkerheden på serveren.